İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
İŞ MAKİNALARI TESCİLİ

KAPASİTE RAPORLARI
KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

✔  Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu (1 Adet) ( ▶Tıklayınız◀)

✔ Firma mal sahibi ise işyerinin tapusu(değilse kira kontratı)

✔ İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair bildirgeler, işyeri SSK numarası

✔ Ticaret sicil gazetesi

✔ Blanço

✔ Makine ve tesisatın ilgili firmanın defter kayıtlarından veya faturalarından firmanın mülkiyetinde olup olmadığı tespit edilir. Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz.(makine ve tesisatın faturaları)( İş yerinde bulunan makinelerin firma demirbaş kayıtlarında olduğunu gösteren yazı (Mali müşavir onaylı)

✔ Kiralık olan bina,işyeri ve makine ve tesislerle ilgili noter tasdikli kira sözleşmeleri

✔ İmzaya yetkili kişilerin imza sirküleri

✔ Üretimle ilgili yasal olarak alınması gereken belgeler(maden ruhsatı,patlayıcı sarf defteri kayıtları,atık atılmasındaki izinler,lisanslar,gayri sıhhi müessese ruhsatları,üretim izinleri,işyeri açma ruhsatları)

✔ Elektrik abone numaraları

✔ Vergi Levhası

 

Kapasite Raporu Dilekçesi ( ▶Tıklayınız◀)

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam