İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
YERLİ MALI BELGESİ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

✔  Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1)(FR.33) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar.

✔  Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,

✔  Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname(FR.34),

✔  Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3)(FR.31) ve hesaplamada baz alınan belgeler,

✔  Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,

✔  Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 

✔  Sanayi Sicil Belgesi sureti

✔  Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

✔  Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)

 

✔  Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

✔  Maden Ruhsatı sureti

✔  Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

✔ Yerli Malı Belgesi Ücretleri Ve Hesap Numaraları

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Yerli Malı Belgesi Ücreti

T.İş Bankası Akay Şubesi

IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

165 TL

 

SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yerli Malı Belgesi Hizmet Ücreti

T.İş Bankası Sorgun Şubesi

IBAN:TR96 0006 4000 0015 9400 4964 23

750 TL SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yerli Malı Belgesi Ekspertiz Ücreti

T.İş Bankası Sorgun Şubesi

IBAN:TR96 0006 4000 0015 9400 4964 23

200 TL

Oda Sicil

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam