İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
İŞ MAKİNALARI TESCİLİ

YERLİ MALI BELGESİ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

✔  Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1)(FR.33) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar.

✔  Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,

✔  Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname(FR.34),

✔  Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3)(FR.31) ve hesaplamada baz alınan belgeler,

✔  Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,

✔  Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

 

✔  Sanayi Sicil Belgesi sureti

✔  Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

✔  Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)

 

✔  Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

✔  Maden Ruhsatı sureti

✔  Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

✔ Yerli Malı Belgesi Ücretleri Ve Hesap Numaraları

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Yerli Malı Belgesi Ücreti

T.İş Bankası Akay Şubesi

IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

165 TL

 

SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yerli Malı Belgesi Hizmet Ücreti

T.İş Bankası Sorgun Şubesi

IBAN:TR96 0006 4000 0015 9400 4964 23

750 TL SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yerli Malı Belgesi Ekspertiz Ücreti

T.İş Bankası Sorgun Şubesi

IBAN:TR96 0006 4000 0015 9400 4964 23

200 TL

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam