İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
KAPASİTE RAPORLARI
KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

✔  Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu (1 Adet) ( ▶Tıklayınız◀)

✔ Firma mal sahibi ise işyerinin tapusu(değilse kira kontratı)

✔ İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair bildirgeler, işyeri SSK numarası

✔ Ticaret sicil gazetesi

✔ Blanço

✔ Makine ve tesisatın ilgili firmanın defter kayıtlarından veya faturalarından firmanın mülkiyetinde olup olmadığı tespit edilir. Kayıtlarda olmayan makine ve tesisat dikkate alınmaz.(makine ve tesisatın faturaları)( İş yerinde bulunan makinelerin firma demirbaş kayıtlarında olduğunu gösteren yazı (Mali müşavir onaylı)

✔ Kiralık olan bina,işyeri ve makine ve tesislerle ilgili noter tasdikli kira sözleşmeleri

✔ İmzaya yetkili kişilerin imza sirküleri

✔ Üretimle ilgili yasal olarak alınması gereken belgeler(maden ruhsatı,patlayıcı sarf defteri kayıtları,atık atılmasındaki izinler,lisanslar,gayri sıhhi müessese ruhsatları,üretim izinleri,işyeri açma ruhsatları)

✔ Elektrik abone numaraları

✔ Vergi Levhası

 ✔ Kapasite Ücretleri Ve Hesap Numaraları

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Kapasite Raporu Ücreti

T.İş Bankası Akay Şubesi

IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

1.475 TL

 

SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Kapasite Raporu Hizmet Ücreti

T.İş Bankası Sorgun Şubesi

IBAN:TR96 0006 4000 0015 9400 4964 23

2.500 TLSORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ekspertiz Ücreti(Şirketler)

T.İş Bankası Sorgun Şubesi

IBAN:TR96 0006 4000 0015 9400 4964 23

900 TL

SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ekspertiz Ücreti(Şahıslar)

T.İş Bankası Sorgun Şubesi

IBAN:TR96 0006 4000 0015 9400 4964 23

700 TL

Kapasite Raporu Dilekçesi ( ▶Tıklayınız◀)

Oda Sicil

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam