İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

HİBE PROGRAMI

  • 11.03.2011
  • sorguntso

Bilindiği üzere, Tarım ve Köyişleri Baknalığı, Teşkilatlandırma ve Detekleme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 6. Etap başvuruları ile ilgili Tebliğ Resmi Gazete' nin 11 Mart 2011 ve 27871 sayılı nüshasında neşredilmiştir.

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında başvuru sahibi ilşletmelerin tarımsal ekonomik yatırımlarına 300.000,- TL' ye kadar destek sağlanacaktır.Hibe programı 81 ilde geçerli olmakla beraber başvuruların 09 Mayıs 2011 tarihine kadar Tarım İl Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, şirketlerin tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımına, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenilemesi ve tamamlanmasına yönelik projelere destek verecektir.Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal,biogaz,güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerine hibe destekleri sağlanacaktır.Ayrıca yeni etap başvurularında koyun,keçi ve manda konularındaki sabit yatırım projeleri destek kapsamına alınmıştır.Hibe programından gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir.Başvuru sahiplerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekmetedir.

Hibe programı kapsamında şirket başvurularında 300.00,-TL' ye kadar, gerçek kişi başvurularında 75.00,- TL' ye kadar hibe verilmetedir.

 

  •  HİBE PROGRAMI

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam