İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

BULGARİSTAN İNŞAAT ODASI

  • 29.06.2011
  • sorguntso

İlgi: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 29.06.2011 tarih ve B.02.1.DTM.O.O8.10.01 sayılı yazısı.

Bulgaristan'da 29 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İnşşat Odası Yasası hakkında Dış Ticarety Müsteşarlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ile bildirilen husular aşağıda sunulmaktadır.

İlgi: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 29.06.2011 tarih ve B.02.1.DTM.O.O8.10.01 sayılı yazısı.

Bulgaristan'da 29 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İnşşat Odası Yasası hakkında Dış Ticarety Müsteşarlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ile bildirilen husular aşağıda sunulmaktadır.

"29 Aralık 2006 tarihinde Bulgaristan Resmi Gazetesinde İnşşat Odası Yasası yayınlanmıştır.İnşaat Odası Yasasına Bulgaristan'da inşaat faaliyetinde bulunan yerli ve yabancı firmalar uymak zorundadır.Yasa, Bölgesel Planlama Yasasının 137. maddesi 1. fıkrasında tanımlanmış 1. ile 5. kategorilerindeki inşaat işlerini ve Miili Ekonomik Faaliyetler Sınıflamasının İnşaat Bölümünde düzenlenmiş inşaat ve montaj işlerini yapan firmalara kayıt zorunluluğu getirmektedir.

Birinci ketegori,de kayıt yaptırmış inşaat firmaları diğer kategorilerdeki inşaat işlerini yapabilme yetkisine sahiptir.İkinci ketegoride kayıt yaptırmış inşaat firmaları ise birinci ketegori işler haricindeki kategorilerin işlerini de yapabilmektedir.Üçüncü, dördüncü ve beşinci kategoride bulunan firmalar ise sadece kendi ketegorisine ait alt işleri yapabilmektedir.

Kayıt yaptıracak firmaların uyması gereken koşullar şöyledir:

Vergi ve zorunlou sigorta borçlarının ve bunlara ilişkin faiz borçlarının bulunmaması,

Tasfiye halinde bulunmamaları

Beyan ettikleri inşşat ve montaj işlerinin yapımını mümkün kılacak teknik donanıma sahip olmaları

İş sözlşemeleri ile istihdam edilen personele sahip olamları (inşaat teknik yönetimi ve inşaat işlerinin kontolünü sağlayacak, kullanılan inşaat malzemelerinin iş gübevliği temel gereklerine uygunluğunu gözetecek , iş güvenliği koşullarının yerine getirilip getirilmediğini takip edecek, kriz durumlarında yönetimi sağlayacak personel ve mevzuat gereğince iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken diğer personel),

Teknik personelin bu işi yapma yetkisine ve teknik personelin ışındaki personelin gerekli mesleki tecrübeye sahip olması,

Çalışanların iş gereklerini yerine getirmediklerinden dolayı meydana gelecek zararlar için sigortalarının bulunması gerekmektedir.

Bu koşulların yanı sıra biri,nci kategoride yer alacak firmaların önceki yıl ortalama personel sayısının 50' den , gayri safi gelirlerinin 1,534 milyon Euro'dan (3 milyon leva) ve maddi duran varlıklarının 255,6 bin Euro'dan (500 bin leva) az olmaması, ikinci kategoride yer alacak firmaların ise önceki yıl ortalama personel sayısının 30' dan , gayri safi gelirlerinin 767 bib Euro'dan (1,5 milyon leva) ve maddi sabit varlıkların 102,3 bin Euro'dan (200 bin leva) az olmaması şartlarına uymaları gerekmektedir.

Kayıtlı olan her firma beyan etmesi gereken değişiklikler konusunda meydana geldikleri tarihten itibaren 14 gün içerisinde yetkilileri bilgilendirmek durumundadır.Bir yıl içinde üç defa bunu yerine getirmediği taktirde firma sicil kaydından çıkartılmaktadır.Sicilden çıkartılmaının diğer nedenleri firmanın kapatılması , her yıl 30 Hazirana kadar önceki yılın mali raporunun ibraz edilmemesi, tasfiye prosodürüne girmesive Bulgarista^n'da sürekli faaliyette bulunmayan yabancı firmalar hariç olmak üzere bir firmanın üç yıl boyunca inşaat işleri gerçekleştirmemesidir.

Küçük çaplı iş yapan (örneğin onarım) firmaların kaydolma zorunluluğu bulunmamaktadır.Kanuna göre ; sözleşmanin halihazırda imzalanmış olduğu hallerde işi üstlenen inşaat firması kayıt işlemlerini tamamlamamışşsa bu işlem tamamlanana kadar inşaatı biten birimin kullanıma girmesine izin verilmeyecektir.

İnşaat firmalarından büyüklüklerine göre 614 Euro (1.200 leva) ile 1,534 bin euro (30 bin leva) arasında bir giriş ücreti alınmaktadır.Beyanname Oda'nın web sayfası (www.ksb.bg) aracılığıyla da doldurulabilmektedir.Bu beyanname ile birlikte 15 adet belgenin doldurularak ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

  •  BULGARİSTAN İNŞAAT ODASI

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam