İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

19.DÜNYA İSG KONGRESİ

  • 15.02.2011
  • sorguntso

15/02/2011 tarihi ve 0515/4276 sayılı yazımız ile 1955 yılından itibaren her üç yılda bir Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO),Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) ve ilgili ev sahibi ülke işbirliğinde gerçekleştirilen, iş sağlığı ve güvenliği lanında iyi uygulamaların paylaşıldığı, dünyadaki organizasyonların en önemlisi olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarının 19.'sunun, 11-15 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Mekezinde gerçekleştirileceği belirtilmiş ve üyelerimize duyurulması istenmişti.

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 02/08/2011 tarihli ve B.13.0.İSG.0.00.00.00/200/4428 sayılı yazıda; çalışma hayatının en temel sorunlarından birisi olan iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle her yıl ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yaklaşık %1-4' ü arasında değişen asgari 600 milyar - azami 2,4 trilyon ABD Doları tutarında maddi kayıplar oluştuğunun tahmin edildiği, asgari tahminlere göre bu kayıpların dünyanın yaklaşık 170' den fazla ülkesinin GSYİH' larından daha büyük olduğu, dahada önemlisi dünyada her yıl 2,2 milyon çalışanın iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirtilmektedir.

Ülkemizde de, iş sağlığı ve güvenliği yönünden durumun ne yazık ki diğer ülkelerden farklı olmadığı, bu nedenle bahsedilen sorunun çözümü için tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültütünün oluşturulması, bu kültürün ülkemizde ve iş birliği yaptığımız ülkelerde yayılması için gayret sarf edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 19. Dünya İş Sağlığı Ve Güvenlik Kongresi ile eş zamanlı olarak organize edilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nda TOBB üyesi Oda ve Borsaların ve bunlara bağlı kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulamalarının paylaşılacağı stantlar açılması ve bu kuruluşlardaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin katılımlarının Kongre ve Fuarının başarılı geçmesi açısından önem arz ettiğine değinilerek tüm kuruluşlarımızın sosyal sorumluluğu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına önemli bir katkı yapacağına ve işletmelerimizin uluslarası alanda iş yapabilme kapasitelerine pozitif bir değer katacağına dikkat çekilmektedir. 

 

 

  •  19.DÜNYA İSG KONGRESİ

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam