İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

2015 YILI 2. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

  • 14.05.2015
  • sorguntso

Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA tarafından14.05.2015 tarihinde Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA tarafından14.05.2015 tarihinde Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Danışmanımız şu hususlarda bilgilendirme yapmıştır:

1.      2015 Nisan Enflasyon Rakamları

2.      2015 Mart Dış Ticaret İstatistikleri

3.      2015 Nisan Tüketici Güven Endeksi Verileri

4.      2015 Nisan Reel Kesim Güven Endeksi Verileri

5.      2015 Nisan Sektörel Güven Endeksi Verileri

6.      TEPAV Perakende Güven Endeksi Verileri

7.      TEPAV İstihdam İzleme Bülteni

Danışmanımız ağırlıklı olarak soru cevap şeklinde geçen toplantıda şu açıklamalarda bulunmuştur.

1.      2015 Nisan Enflasyon Rakamları: Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen hissedilir artışlardır. Burada bahsedilen seviye mal ve hizmetlerin oluşturduğu sepetin parasal karşılığıdır. Ülkede emisyon ile büyüme dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değişmez. Fakat para miktarındaki artış ile mal hizmet miktarındaki artış arasında dengesizlik varsa fiyatlar genel seviyesinin de değiştiği söylenir. Nisan 2015 TÜFE ye ilişkin veriler TÜİK tarafından Mayıs ayının ilk haftasında açıklanmıştır. Şehirlerde yaşayan hane halkının tükettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarının zaman içindeki ortalama değişimi TÜFE rakamları olarak ifade edilmektedir. Ana harcama grupları içerisinde yer alan belli başlı kalemleri, gıda, alkolsüz içecekler, giyim, ayakkabı, sağlık, ulaşım, eğlence, kültür, mobilya, elektrik, su, konut vb. harcama türleri oluşturmaktadır. Nisan ayında TÜFE endeksi bir önceki aya göre % 1,63 artış göstermiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış % 7,91 olarak gerçekleşmiştir. Nisan 2015 ana harcama grupları içerisinde en yüksek artışın % 12,3 ile giyim ve ayakkabı grubunda olduğu görülmektedir. Bu grupları sırası ile, gıda ve alkolsüz içecekler grubu ile mobilya ve ev aletleri grubu izlemektedir. Düşüş yaşanan tek grup ise haberleşme olup oran -% 0,28 dir. 2004-2014 yılları arasında rakamlar izlendiğinde 2008 ve 2011 hariç tek haneli enflasyon rakamları ile karşılaşılmaktadır. Son 12 aylık enflasyon değişimine bakıldığında ise, aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre % 0,44 düşüş görülmektedir. Diğer aylarda belirli oranlarda artışlar mevcuttur. Aralık ayında 432 maddeden, 60 maddede değişime rastlanmamış, 233 maddede ortalama fiyat artışı yaşanırken 139 maddede ortalama fiyat düşüşleri görülmüştür.

2.      TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan dış ticaret verileri aylık olarak yayınlanır. 2015 Mart ayı verileri de 30 Nisan 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Genel değerlendirme şu şekilde yapılabilir.

a)      Mart ayı ihracatı 2014 Mart ayına nazaran % 14 değer kaybederek 12,6 milyar dolar olmuştur.

b)      Mart ayı ihracatı bir önceki aya nazaran % 2,6 değer kazanmıştır.

c)      Mart ayı dış ticaret açığı % 17,2 artarak 5 milyar 251 milyon dolardan 6 milyar 154 milyon dolara yükselmiştir.

d)      Bu dönemde AB ye olan ihracatımız % 11,8 azalmıştır.

e)      2015 Mart ayında en fazla ihracatımız Almanya ya olmuş ve rakam 2 milyar dolar civarındadır. Bu ülkeyi İngiltere, Irak, BAE, İtalya ve ABD izlemektedir.

f)       Sektörel bazda değerlendirme yapılırsa, 1,4 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları ilk sırada gelmektedir. Bu sektörü sırası ile kıymetli taşlar, kazan ve makineler takip etmektedir.

g)      2015 Mart ayı ithalatımız 18,7 milyar dolardır.

h)      Bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında düşüş devam etmektedir.

i)        İthalatta Çin ilk sırada yer almaktadır. Miktar yaklaşık olarak 2, 4 milyar dolar civarındadır.

j)        Çin’i sırası ile Rusya, Almanya ve İtalya izlemektedir.

k)      Mineral yakıt ve mineral yağlar en çok ithal edilen ürünlerdir.

l)        Bu ürünleri kazan ve makineler, otomobil, elektrikli ev cihazları izlemektedir.

m)    Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı % 2,7 iken bu par ithalatta % 13,5 dir.

3.      Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin yakın gelecekte yapmayı düşündükleri harcama ve tasarruflarına ilişkin planları yansıtan endekstir. 2015 yılı Nisan ayı TGE TÜİK tarafından 22 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmıştır. 2015 Mart ayında 64.39 olan TGE Nisan ayında 0.96 puan artarak 65.35 seviyesine gelmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise bu oran 13.15 puan azalış kaydetmiştir. Bu endekste, 100 ve üzeri değerler iyimserlik ifade ederken altı değerler kötümser yaklaşım olarak kabul edilir. Hanenin maddi durumu, işsizlik oranları, genel ekonomik durum ve hane tasarrufuna yönelik beklenti endeks içerisinde değerlendirilir. İşsizlik beklentisinde bir iyileşme beklentisi hakim iken, genel ekonomik beklentide bir kötüleşme yaşanmıştır.

4.      Reel Kesim Güven Endeksi, sanayi üretimini etkileyen konuları içeren anket ile hesaplanan değerlerdir. Bu endeks TCMB tarafından yayımlanmıştır. 0-200 arası değerlemeye tabi tutulur. 100 puan altı kötümserlik olarak değerlendirilir. 2015 Nisan ayında RKGE 107,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu endeksi oluşturan yayılma endeksleri incelendiğinde, ihracat sipariş miktarı endeksi bir önceki aya göre düşüş gösterirken, toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stok miktarı, üretim hacmi, toplam istihdam, toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişat endekslerinin arttığı görülmüştür.

5.      2015 Nisan Sektörel Güven Endeksleri, İnşaat ve hizmet sektörü olarak TÜİK tarafından yayımlanmıştır. İnşaat sektöründe, Nisan ayında 81,2 olarak ifade edilen endeks, bir önceki yılın aynı ayında 79 puan seviyesindedir. 0-200 puanlaması ile 100 puan ve altı kötümser olarak algılanmaktadır. Bu sektörün güven endeksini oluşturan alt kademelerde ise genelde bir düşüş eğilimi hâkimdir. 2015 Nisan ayı mevsimlikten arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ise 100,5 puana yükselmiştir. Bu sektörün alt kademeleri olan iş durumu, talep ve talep değişim eğilimleri ise bir düşüş sergilemektedir.

6.      TEPAV her ay düzenli olarak bütün coğrafi bölgelere yayılmış 32 ilden 500 firma ile yaptığı görüşmeler ile bu endeksi oluşturmaktadır. Görüşülen sektörler içerisinde, yiyecek, içecek, tekstil ürünleri, tütün ürünleri, hazır giyim, ayakkabı, elektrik, ev aletleri, mobilya vb. sektörler yer almaktadır. TEPAV tarafından yayınlanan bu endekse ilişkin şu çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.

a)      Perakendecinin hem sipariş hem de satış beklentisi düşmüştür. TEPE, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalmış ve – 5,6 puan değeri almıştır. Bu düşüşte işlerde ki azalma ve satış beklentilerindeki düşüş etkili olmuştur. Ab-28 de bu endekste nisan ayında bir azalma vardır.

b)      Satış beklentileri geçen aya göre arttı ancak geçen yılki seviyenin altında kaldı. Nisan 2015 te Mart 2015 e göre satış beklentileri 3 puan yükseldi ancak bir önceki yılın aynı ayına nazaran 11,8 puan düşüş yaşandı. AB-28 de yine rakamlarda aynı durum düşüş olarak karşımıza çıkmaktadır.

c)      İşlerdeki toparlanma algısı geçen yıla göre arttı. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunun denge değeri Nisan 2015’te -24,6 puan oldu. İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunda Nisan 2014’e göre 14,4 puanlık artış olurken, Mart 2015’e göre 6,2 düşüş olmuştur.

d)      Nisan ayında en fazla artış elektrikli ev aletleri sektöründe yaşandı. Bu sektörü sırası ile mobilya, ev içi kullanım ürünleri ve marketler izledi. Geçen yıla göre en fazla düşüş tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektöründe yaşandı.

e)      Tedarikçilerden sipariş beklentisi geçen aya ve geçen yıla göre azaldı.

f)       AB-28 değerlendirildiğinde bu endeksin ilgili ayda en fazla artışının Malta’da olduğu gözlemlenmiştir.

g)      Konya ilinde perakende güveni, Türkiye genelinden daha yüksek değer aldı. Nisan ayında TEPE -5,6 iken KOPE 1,8 değerini almıştır.

7.      İstihdam İzleme Bülteni ile alakalı değerlendirmenin, bir sonraki toplantıda katılımcı grubuna diğer paydaşlarında çağırılarak yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

  •  2015 YILI 2. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam