İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

İKİ ODAYA ÖZEL MODERN HİZMET BİNASI

  • 20.07.2015
  • sorguntso

Sorgun TSO ve Ziraat Odası olarak ortaklaşa yaptırdığımız hizmet binası inşaatımız hızla devam ediyor.Yapımına hızla devam edilen hizmet binası  inşaatımızı Sorgun Kaymakamımız Sayın Ali ARSLANTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Üzeyir ARSLAN ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundular.Oda Başkanımız ARSLAN; mümkün olan en kısa zaman da bitireceğimiz yeni hizmet binamızın ; ilçemize ve üyelerimize daha hizmet verebilmek adına hayırlara vesile olmasını temenniettiğini belirtti.                                           

                               

 

 

  Odamız  Akademik Danışmanı Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA tarafından Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda 4. bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Danışmanımız şu hususlarda bilgilendirme yapmıştır:

1.      2015 Mayıs Sanayi Üretim Endeksi Verileri

2.      2015 Mayıs Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

3.      2015 Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

4.      2015 Haziran Sektörel Güven Endeksleri

5.      2015 Haziran Reel Kesim Güven Endeksi

6.      2015 Haziran Enflasyon Rakamları

7.      2015 Nisan-Haziran Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi

8.      TEPAV Perakende Güven Endeksi

 

4.AKADEMİK DANIŞMAN BİLGİLENDİRME

Odamız  Akademik Danışmanı Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA tarafından Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nda 4. bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Danışmanımız şu hususlarda bilgilendirme yapmıştır:

1.      2015 Mayıs Sanayi Üretim Endeksi Verileri

2.      2015 Mayıs Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

3.      2015 Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

4.      2015 Haziran Sektörel Güven Endeksleri

5.      2015 Haziran Reel Kesim Güven Endeksi

6.      2015 Haziran Enflasyon Rakamları

7.      2015 Nisan-Haziran Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi

8.      TEPAV Perakende Güven Endeksi

 

2015 Mayıs Sanayi Üretim Endeksi: TÜİK tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde açıklanmıştır. Bu endeks aylık olarak yayımlanır ve ülkedeki sanayi kuruluşlarının toplam üretimlerinin zaman içerisindeki değişimlerini gösterir. Mayıs ayında Türkiye genelinde, bir önceki aya göre (Nisan 2015) endeks %2,5düşüş göstermiştir ve 122,1 değerini almıştır. Bu değer, geçen senenin aynı ayında 119,4dir.Mayıs 2015 ayında önceki aya göre, Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı ana sanayi sektörü itibarı ile düşüş yaşanmamıştır. İmalat sektörü, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde düşüş görülmüştür. İmalat sektöründe bir önceki aya göre düşüş %2,2 iken bir önceki yıla göre ise %2,4 artış yaşanmıştır. Artışın en hızlı olduğu sektör %3,8 ile Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörüdür. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise bir önceki aya göre %4,2 bir önceki yıla göre ise %8,6 düşüş yaşamıştır.Ana sanayi gruplarına bakıldığında düşüşte ara malı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malı ve sermaye malının etkisi olduğu söylenebilir. Bir önceki aya göre tek artış olan enerji sektöründe ise artış %1,9 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayi kapasite kullanım oranları bu ay bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 75,1 seviyesine yükselmiştir. İmalat sanayinin alt sektörlerinde, makine ve donanım kurulumu ve onarımı (33,6) kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünlerinin imalatında (22,2) gerçekleşmiştir. 2010 yılından bu yana sanayi üretim endeksi artış göstermektedir fakat 2011 yılından bu yana artış daha yavaş gerçekleşmiştir. Son 6 yılın Mayıs ayı sanayi üretim endeksleri her sene bir öncekinin üzerinde seyretmektedir.

 

2015 Mayıs ÖzelSektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri: Bu veriler TCMB tarafından 14 Temmuz 2015 de yayımlanmıştır. 2015 Mayıs sonu değerlendirmelerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 yılsonuna göre %4,3 artarak (7,2 milyar dolar) 174,9 milyar dolar olmuştur. Bu dönem kısa vadeli kredi borcu %23,3 azalış ile 34 milyar dolar olmuştur. Toplam kredi borcu 208,9 milyar dolar seviyesindedir. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borçlarının %53,5’i finansal kesimin kredi borcu olurken, %46,5’i finansal olmayan kesimin kredi borcudur.2014 yılının son çeyreğine kadar uzun vadeli krediler içerisinde finansal kesimin payının, finansal olmayan kesimin payından daha düşük bir seviyede olduğu görülmekteydi. Finansal kesimin payının yükselmesinin temelinde, bankaların tahvil ve kredi borcunda gerçekleşen artış yatmaktadır. Alacaklıların %89,6’sı özel alacaklılardır. Kısa vadeli borçların %91,2’i finansal kesimin, %8,8’i finansal olmayan kesimin borçlarıdır. Finansal kesimin borçları 2014 yılsonuna göre 10,5 milyar dolar azalarak 31 milyar dolar olmuştur. Finansal olmayan kuruluşların borçları ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli borçların nerdeyse tamamı %99,73’ü özel alacaklılara olan borçlardır. Büyük oranda borçlar yabancı ticari bankalara olan borçlardır. Özel sektör borçlanmanın %62,1’ini dolar ile yaparken bunu %31 ile Euro izlemektedir. Mayıs 2015 te Euro hariç diğer döviz cinslerinde borçlanmada bir önceki aya göre düşüş olduğu görülmektedir. Kısa vadeli borçlarında ise ağırlık dolar iledir. Özel sektörün 2015 Mart sonu itibarı ile uzun vadeli borçlarınsektörel dağılımı ise %57,2 ile hizmetler, %42,3 sanayi, %0,5’i tarım sektörüdür. Kısa vadeli borçlara bakıldığında sanayi sektörünün daha fazla borçlanarak hizmetler sektörünün önüne geçtiği görülmüştür. Burada artış %6,8 dir. Özel sektör bir yıl içerisinde 68,7 milyar dolar anapara geri ödemesi yapacaktır

2015 Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri: Bu veriler TCMB tarafında 15 Temmuz 2015 de yayımlanmıştır. 2014 yılsonuna göre, %5,8 azalan borç stoku (7,7 milyar dolar) 2015 Mayıs ayı itibarı ile 125,2 milyar dolar olmuştur. Bu dönem içerisinde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 89,8 milyar dolar, diğer sektör kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 35,1 milyar dolara gerilemiştir. İkisinde de düşüş söz konusudur. Kısa vadeli Borç stokunun %71,7’si bankalar kaynaklı borçlardır. Bu borçların %42,1’ini krediler oluşturmaktadır. Diğer sektörlerin yurt dışından sağladı kısa vadeli borçlar ise 2014 yılına göre azalarak 35,1 milyar dolar olmuştur. Borçlusu ve alacaklısı açısından düşüler göze çarpmaktadır. Yine bu borçlar ağırlıklı olarak dolar cinsindendir. 2005 yılına kıyasla doların payı hep yüksek olmuştur. 2015 Mayıs sonu itibarı ile vadesine bir yıl kalmış borç 164,8 milyar dolardır. Bu borcun %55’i özel bankaların borçlarıdır. Özel sektörün borcunun %86,7 olduğu görülmektedir. Kamu sektörü ve Merkez Bankası’nın payları ise sırası ile %12,68 ve %0,63 dür.

 

2015 Haziran Sektörel Güven Endeksleri: İnşaat ve Hizmet sektörü güven endeksleri TUİK tarafından 24 Haziran 2015 tarihinde yayımlanmıştır. İnşaat sektörü güven endeksi, 2015 Haziran ayında bir önceki aya göre 84,7 seviyesine yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 80,3 puan olan inşaat sektörü güven endeksi 4,4 puan yükselerek %5,5 oranında artmıştır. Bu endeksi oluşturan alt kalemlere bakıldığında, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin bu ay 2,3 puan artarak 69,9 puan olmuştur. Gelecek 3 ay içinde toplam çalışan sayısı beklentisi ise 99,5 puan olmuştur. Hizmet sektörü güven endeksi 2014 Haziran ayına göre %0,4düşüş ile 99 puana gerilemiştir. Bir önceki aya bakıldığında ise 1,4 azalma söz konusudur. İş durumu bir önceki aya göre bu ay %0,1 puan artışla 95,1 puan olmuştur. Hizmetlere olan talep ise 0,9 puan azalmış ve 93,5 puan olmuştur. Haziran 2015 te 3 aylık dönem içinde hizmetlere olan talep beklentisi %2,9 azalmış ve 105,5 puan olmuştur.

 2015 Haziran Reel Kesim Güven Endeksi:Sanayi üretimini etkileyen konuları içeren anket ile hesaplanan değerlerdir. Bu endeks TCMB tarafından 24 Haziran 2015 tarihinde yayımlanmıştır. 0-200 arası değerlemeye tabi tutulur. 100 puan altı kötümserlik olarak değerlendirilir. 2015 Mayıs ayında RKGE 109 seviyesinde gerçekleşmiştir ve oran Haziran ayında 4,1 puan azalarak 104,9 seviyesine düşmüştür. Mevsimlikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 101,5 puan seviyesine inmiştir. Bu endeksi oluşturan yayılma endeksleri incelendiğinde son 3 ay için toplam sipariş miktarı endeksi bir önceki aya göre artış gösterirken, mevcut toplam sipariş miktarı,mevcut mal stok miktarı, gelecek 3 ay için üretim hacmi, gelecek 3 ay için toplam istihdam, gelecek 3 ay için ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi bir önceki aya göre düşüş göstermiştir.

2015 Haziran Enflasyon Rakamları: Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen hissedilir artışlardır. Burada bahsedilen seviye mal ve hizmetlerin oluşturduğu sepetin parasal karşılığıdır. Ülke de emisyon ile büyüme dengeli olursa fiyatlar genel seviyesi değişmez. Fakat para miktarındaki artış ile mal hizmet miktarındaki artış arasında dengesizlik varsa fiyatlar genel seviyesinin de değiştiği söylenir. Haziran 2015 TÜFE ye ilişkin veriler TÜİK tarafından 3 Temmuz 2015 te açıklanmıştır. Şehirlerde yaşayan hane halkının tükettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarının zaman içindeki ortalama değişimi TÜFE rakamları olarak ifade edilmektedir. Ana harcama grupları içerisinde yer alan belli başlı kalemleri, gıda, alkolsüz içecekler, giyim, ayakkabı, sağlık, ulaşım, eğlence, kültür, mobilya, elektrik, su, konut vb. harcama türleri oluşturmaktadır. Haziran ayında TÜFE endeksi bir önceki aya göre % 0,51 azalmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış % 7,2 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2015 ana harcama grupları içerisinde en yüksek artışın % 2,64 ile eğlence ve kültür grubunda yaşanırken, bunu %1,9 artışla lokanta ve oteller grubu ve %0,79 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu takip etmektedir. En yüksek düşüş %2,79 (negatif) ile gıdaa ve alkolsüz içecekler grubunda yaşanırken bunu %1,32 (negatif) ile giyim ve ayakkabı grubu ve % 0,09 (negatif) ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubu izlemektedir.  2004-2014 yılları arasında rakamlar izlendiğinde 2008 ve 2011 hariç tek haneli enflasyon rakamları ile karşılaşılmaktadır. Son 12 aylık enflasyon değişimine bakıldığında ise, aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre % 0,44 düşüş görülmektedir. Diğer aylarda belirli oranlarda artışlar mevcuttur. Aralık ayında 432 maddeden, 60 madde de değişime rastlanmamış, 233 madde de ortalama fiyat artışı yaşanırken 139 madde de ortalama fiyat düşüşleri görülmüştür. Son 12 ayın bir diğer düşüşü de haziran ayında görülmüştür.

2015 Nisan-Haziran Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi:2015 yılının ikinci çeyrek verileri TCMB tarafından 10 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Bu anket, ekonominin finansmanında önemli bir görev üstlenen banka kredilerindeki eğilimlerin izlenmesi amacıyla üçer aylık periyotlarla hazırlanmaktadır. Bu anket ile kredi arzını etkileyen koşullarda gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen değişmeler, bu değişimlerde rolü olduğu düşünülen faktörler ve kredi talebinin izlenmesi hedeflenmektedir. Anket toplamda 15 bankaya uygulanmaktadır. Bu bankaların 1’i kamu 9’u özel ve 5 tanesi de yabancı sermayeli bankalardır. Nisan-Haziran 2015 döneminde, bankaların işletmelere verilen kredilerde standartları sınırlı ölçüde sıkılaştırmaya devam ettiği görülmüştür. Bireysel kredilerden konut ve taşıt kredilerinde standartlar aynı kalırken, diğer bireysel kredilerde sınırlı bir gevşeme olmuştur. 2015 yılı üçüncü çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilerdeki sıkılaştırmanın devam edeceği, bireysel kredilerden konut kredilerinde sıkıştırma olacağı, taşıt ve diğer bireysel kredilerde ise standartların gevşetileceği beklenmektedir. Bu dönem işletmelerin banka kredi taleplerinde bir daralma görülmemiştir. Bireysel kredilerin tümünde sınırlı bir talep artışı vardır. Bankaların kredilerde uygulanan standartları sıkıştırma sebepleri olarak, genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler, firma görünümleri ve risk algısı faktörleri ön plana çıkmaktadır. Bankalar daha riskli gördükleri krediler üzerinden daha fazla kar marjı talep etmektedirler. Bu marjlarda da artış söz konusudur. 2015 işletmelerin banka kredileri talep düzeyinde bir artış görülmektedir. Konut kredilerine olan talep düzeyinin 2015 yılı ikinci çeyreğinde yavaşladığı söylenebilir. Taşıt ve diğer bireysel kredilerde ise az da olsa artış görülmektedir. 2015 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin beklenti ise tüm bireysel kredilerde talebin azalacağı yönündedir. Bankaların bu süreçte yurt fonlama koşullarındaki sıkıştırmanın artarak devam edeceği öngörülmektedir.

.

 

  • İKİ ODAYA ÖZEL MODERN HİZMET BİNASI

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam