İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

7440 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ DUYURU

  • 03.04.2023
  • sorguntso
7440 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ DUYURU
Oda Üyelerimizin ait aidat borçları 7440 sayılı yapılandırma kapsamına alınmıştır.
Buna göre;
Kanun'un 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;
a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç asılları,
b) Oda ve borsaların Birliğimize olan aidat borç asılları,
c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı,
Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.

VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER
Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür. Öte yandan vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar olan (12.03.2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.
31.12.2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borç asıllarını ödeyen üyelerimizin borç asıllarına ait gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek olup, yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31.05.2023 tarihine kadar odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir. Yapılandırma kapsamındaki aidat borçlarınızı 6 taksite kadar ödeme imkanı bulunmaktadır.


  • 7440 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ DUYURU

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam