İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

Seçmen Listeleri ve Seçim Tarihleri İlanı

 • 09.09.2022
 • sorguntso
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Sorgun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından

 

İLAN METNİ

2022 Ekim ayı içerisinde yapılacak olan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Komitesi, Meclis Asıl ve Yedek üyeliği ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Genel Kurul Asıl ve Yedek Delegeleri ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri seçimlerine ilişkin 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanunla birlikte uygulanmakta olan yönetmelik hükümlerine göre aşağıda belirtilen konuların açıklanmasına gerek görülmüştür.

A – SEÇİM GÜNLERİ

1-Dokuz meslek grubu bulunan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası,  5174 Sayılı Kanunun 38. Maddesi gereğince, Meslek Komitesi, Meclis Asıl ve Yedek Üyeliği seçimleri Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında 01 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olup, oy verme işlemi Saat 10:00’da başlayıp 17:00’da sona erecektir.

2-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Genel Kurul Asıl ve Yedek Delegeleri ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri seçimleri yine aynı adreste, 02 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak meclis asıl ve yedek üyeliği seçimlerine İlçe Seçim Kuruluna ve İlçe Seçim Kurulu kararına karşı İl Seçim Kurulu Başkanlığına ayrı ayrı itiraz edilmesi ihtimali göz önünde bulundurularak 08 Ekim 2022 Cumartesi günü, itiraz olmaması durumunda ise meslek komitesi, meclis asıl ve yedek üyeliği seçimlerinin kesinleşmesine müteakip Başkanlığımızca belirlenen tarihte yapılacak olup, oy verme işlemi Saat 13:00’da başlayıp 15:00’da sona erecektir. 

 B – LİSTELERİN İLANI    

Bakanlık ve Birlik bünyesinde ortak veri tabanında tutulan seçme ve seçilmeye haiz üyeleri gösterir listeler 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Saat 08:00’da Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası İlan yerinde askıya çıkartılıp, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Saat 17:00’da askıdan indirilecektir. Listelere ilişkin itirazlar bu tarihler içerisinde yapılabilecektir.  ( Yönetmelik md.11)

C – SEÇME ve SEÇİLME YETERLİLİĞİ

Oda ve borsa organ seçimlerine Seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

 1. a) Bu seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin 15/08/2017 tarihli 694 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 134. Maddesi ile değişiklik yapılan 5174 sayılı kanunun 83. Maddesi a bendi gereğince, seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 3. c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak,
 4. d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 6. f) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunmak,
 7. g) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunmak,
 8. h) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması gerekmektedir.

                             ÜYELERİMİZİ VE  İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

 • Seçmen Listeleri ve Seçim Tarihleri İlanı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam