İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HABER ARŞİVİ

ÜYELERİMİZE DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI ANLATILDI

  • 14.05.2019
  • sorguntso

Sorgun TSO’ da Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen seminere odamız üyeleri, ilçemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılım gösterdi. Halk Bankası Halk Sigorta Genel Müdürlüğü Uzmanı Fehmi Gökhan GÜRSOY tarafından yapılan bilgilendirme de KOBİ’lerin söz konusu sigorta düzenlenmesinden nasıl yararlanacağı detayları olarak ifade edildi.

Yönetim kurulu başkanımız Üzeyir Arslan konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; beş yıldızlı akredite oda olarak üyelerimize yerinde, zamanında ve kaliteli hizmet sunabilmek adıma yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Halk Bankası Sigorta Genel Müdürlüğü ile görüşerek siz değerli üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve üreten bir Sorgun olmak adına bugün bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız dedi. Başkan Arslan programa katılım ve katkı gösteren herkese teşekkür etti.

 Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile;

  KOBİ’ler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı, kendilerini korumalarını sağlar. Böylece finansal yapılarını güçlendirir.

    Risklerini ölçme konusunda uygun bir maliyet ile profesyonel destek alma şansına sahip olurlar.

    KOBİ’ler yeni müşteriler bularak, güvenli bir şekilde satışlarını arttırarak şirketlerini büyütürler.

    Bilançonun aktif kalitesi yükselir. Böylece, KOBİ’lerin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır.

    KOBİ’ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır.

  %5 kar marjı ile çalışan bir firmanın 100.000 TL’lik alacağını tahsil edemediğini düşünelim. Bu kaybı telafi edebilmek için 2.000.000 TL’lik yeni bir satış yapması gerekmektedir.  Bu da yeni bir risk anlamına gelmektedir. Sistem ile KOBİ’lerin  hem mevcut riskleri koruma altında olacak hem de yeni satışlarda daha güvenli şekilde hareket edebileceklerdir.

 Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nin hedef kitlesini, yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL’yi aşmayan KOBİ’ler oluşturmaktadır.

 Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Söz konusu işletmelerin sadece yurtiçi satışları kapsam dâhilinde olacaktır.

 Ticari Alacak Sigortası, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kredi Sigortası Genel Şartları kapsamında sunulan bir sigorta ürünüdür.

  Bu sigorta ile, firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alınmaktadır.

   Teminat altına alınan bu riskler, kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumlarıdır.

      Hangi Satışlarım Ticari Alacak Sigortası Teminatı Altındadır?

      Açık hesap, çek ve senet ile yapılan satışlar,

   Yani; Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb) altında olmayan satışlar ile grup şirketleri ve kamu kurumları haricindeki satışlar.

      Vadeli faturalı satışlar,

      Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dâhil) yapılan satışlar.

  Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nin hedef kitlesini, yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL’yi aşmayan KOBİ’ler oluşturmaktadır.

 Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Söz konusu işletmelerin sadece yurtiçi satışları kapsam dâhilinde olacaktır.

   Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanmaya başlayacaktır. Orta büyüklükteki işletmelerin de sisteme girişi ile yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’ye kadarki KOBİ’ler sisteme girebilecektir.

     Prim, aşağıdaki tabloya göre hesaplanır. Sigortalanabilir ciro ile müşterinin seçmiş olduğu vade aralığına denk gelen prim oranının çarpılması ile elde edilmektedir.

   Aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir.

   Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.

 

 

 

120 güne kadar vadeli satışlar için

180 güne kadar vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

Azami teminat tutarı

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ORAN (%)

ORAN (%)

ORAN (%)

NET PRİMİN KATI

0-3.000.000

0,50

0,80

1,40

30

3.000.001-5.000.000

0,45

0,70

1,23

30

5.000.001-10.000.000

0,42

0,60

1,05

30

10.000.001-15.000.000

0,40

0,50

0,88

30

15.000.001-20.000.000

0,35

0,45

0,79

30

20.000.001-25.000.000

0,32

0,40

0,70

30

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ÜYELERİMİZE DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI ANLATILDI
  • ÜYELERİMİZE DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI ANLATILDI
  • ÜYELERİMİZE DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI ANLATILDI

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam