İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
HİZMET STANDARTLARI

 

SORGUN TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER


HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1

ODA
SİCİL KAYIT
OLMA

GERÇEK KİŞİLER İÇIN İSTENEN EVRAKLAR

 

 

 

 

 

45 DAKİKA

 

 

 

 

 

Ticaret sicil hizmetleri için 
Derecesine göre yıllık aidat alınır.

1.Ticaret Sicil Tasdiknamesi 2.İkametgâh belgesinin aslı 3.Nüfus cüzdan fotokopisi

4.İki adet fotoğraf ( 1 âdeti oda kimlik kartına 1 adeti beyannameye koyulmak üzere)

5.Noter onaylı imza sirküleri 6.Vergi levhası

7.Oda kayıt beyannamesi

TÜZEL KİŞİLER İÇIN İSTENEN EVRAKLAR

 

 

1.Ticaret Sicil Tasdiknamesi

2.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

3.Temsilcilerin nüfus cüzdan örnekleri

4.Temsilcilerin ikametgâh belgeleri

5.Noter tasdikli ana sözleşme örneği

 6.Şirket yetkilisi ya da ortağın yabancı olması halinde ise noterden onaylı pasaport tercümesi

 7.Tüzel kişi yetkilisi ya da ortağın oda kimlik kartı talep etmesi halinde 1 adet resim ve kimlik fotokopisi

 8.Oda kayıt beyannamesi

 

 

 

45 DAKİKA

 

Ticaret sicil hizmetleri için  
Derecesine göre yıllık aidat alınır.

2

ODA
SİCİL KAYIT
SİLDİRME

 1.Terk Talep dilekçesi

 2.Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış terk olduğunu gösterir belge

 3.Vergi Dairesinden terk yazısı { Şahıslar için )

10 DAKİKA

 

Üye
Yıllık aidat borcu varsa tahsil
edilmek üzere tahsilât servisine
yönlendirilir.

 

3

ODA KAYIT VE
FAALIYET
BELGESİ VERME

 

5 DAKİKA

ÜCRETSİZ

4


BAĞKUR
İŞLEMLERİ

5 DAKİKA

ÜCRETSİZ

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istemesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim: Abdullah MURATOĞLU

İsim: Sami ERDOĞAN

Unvan: Ticaret Sicil Müdürü Vekili

Unvan: Genel Sekreter

Adres: Bedirbaba Mah. Şehit Lokman Erkan Sk.No.1 Sorgun/Yozgat

Adres: Bedirbaba Mah. Şehit Lokman Erkan Sk.No.1 Sorgun/Yozgat

Tel: 0354 415 16 76

Tel: 0354 415 16 76

Faks:0354 415 96 66

Faks:0354 415 96 66

E-Posta: sorguntso@tobb.org.tr

E-Posta:serdogan@sorguntso.org

 

Odamız Hakkında Menü

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam