İletişim Hattı +90 (354) 415 16 76
Bilgi Edinme Kanunu

BİLGİ EDİNME KANUNU

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işleyişine şeffaflık kazandırmak, kişilerin bilgi edinme hakkını eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise 27 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Uygulama Yönetmeliğinde ayrıntılı ve geniş bir şekilde düzenlenmiştir. 

Anılan Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre; 

Başvuru Usulü: 
  • Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle,
  • Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle,
  • istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine, · Elden, posta, faks veya elektronik posta yoluyla yapılır.
  • Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, kanun ve Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Ancak bu kapsamdaki başvurular, Türkçe olarak yapılmalıdır. 

Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurular:
Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi yanında kişinin TC. kimlik numarası belirtilmek suretiyle yapılır. · Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin TC. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, ilgili form doldurularak yapılır. 

İstenecek Bilgi veya Belgelerin Niteliği:
Bilgi Edinme Başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluşların kayıtlarında olup olmadığının, bilgi ve belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır. 

Yayınlanmış veya Kamuya Açıklanmış Bilgi ve Belgeler: Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. 

Bilgi ve Belgeleri Yayımlama Yasağı:
Yönetmeliğe göre, Basın organları, Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz, kullanamaz. Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz. 

Başvuruların Kabulü, Değerlendirilmesi ve İşleme Konulması:
Başvuru dilekçe ve formlarının kabul edilmesi için, mutlaka Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlemesi esastır. Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarası kontrolü yapılıp doğrulandıktan sonra, dilekçe işleme konulur.

Başvuru Ücretleri:
Kurum ve kuruluşlar, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Başvuru sahibi, ücret talebine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi sunmadığı takdirde talebinden vazgeçmiş sayılır.

Başvuru Sahiplerine Yardım:
Bilgi edinme biriminde görevli personel, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmakla ve yol göstermekle yükümlüdür.

Bilgi Edinme Formu İçin Tıklayınız.

Bilgi Edinme Menü

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam